Koniec synodu

Dzisiaj oficjalnie zakończył się synod poświęcony problemom duszpasterskim Amazonii. Ojcowie synodalni opublikowali końcowy dokument, ale na opracowanie oczekuje posynodalna adhortacja apostolska. Chociaż uwaga polskich mediów synodem była minimalna, to jednak decyzje podjęte w Watykanie mogą mieć przełożenie na cały Kościół.
Chociaż nie podjęto próby wprowadzenia diakonatu dla kobiet, to jednak ojcowie synodalni zwrócili się do papieża z prośbą o dopuszczenie żonatych diakonów stałych do święceń prezbiteratu. Nad pomysłem można dyskutować. Pojawiają się jednak głosy, że rozwiązania zaproponowane dla Amazonii mogą spowodować żądanie podobnych zmian także w Europie, a przede wszystkich w Kościele niemieckim. Warto w tym kontekście przypomnieć teologię, która stoi za obowiązkowym celibatem łacińskich duchownych. Kapłan nie ma być kimś pomiędzy mężczyzną a kobietą, ale ojcem przede wszystkim w znaczeniu duchowym. Celibat nie ma przeszkadzać w tym ojcostwie, ale pomagać w tym zadaniu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Dwóch papieży

Forum Młodych 2019