Posty

Wyświetlanie postów z września 16, 2018

Dzień Środków Społecznego Przekazu - myśli kilka

Jeśli ktoś chce wydać teologiczną lub religijną książkę potrzebuje tzw. imprimatur. W Internecie,
w którym każdy może wszystko opublikować, sprawa się komplikuje. Bo niby kto miałby ciągle siedzieć i czytać treści o tematyce katolickiej? I kto miałby oceniać ich "ortodoksyjność"?