Posty

Wyświetlanie postów z marca 24, 2019

Gorzkie żale przybywajcie

Będąc już prawie w połowie Wielkiego Postu, nie sposób nie poruszyć tematuGorzkich żali- tradycyjnego nabożeństwa, które od setek lat kształtuje polską ludową pobożność. Nabożeństwo to z jednej strony kształtowało się obok liturgii, choć z drugiej strony to liturgia była inspiracją i wzorem dla tych, którzy chcieli śpiewać o Męce Pańskiej.