Posty

Wyświetlanie postów z sierpnia 12, 2018

Pielgrzymi, a nie tułacze

Sierpień jest czasem pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Chociaż piesze pielgrzymowanie nie jest obce innym narodom, to jednak w Polsce pielgrzymowanie z tzw. „buta” stanowi swoisty fenomen.