Posty

Wyświetlanie postów z lutego 4, 2018

Właściciel Kościoła

Zbliża się piąta rocznica rezygnacji Benedykta XVI z posługi następcy Piotra. W tym miejscu trzeba pozostawić na boku dyskusje, czy to była decyzja słuszna czy też nie. To oceni historia, jednak już w pewnym sensie widoczne są efekty papieskiej rezygnacji. Nie o tym jednak tutaj.          Papież Ratzinger ustępując z urzędu nie tylko kolejny raz potwierdził, że trudno wpisać go w ramy konserwatysty lub postępowca. Pokazał jednak przede wszystkim do kogo należy Kościół. Podczas wielu współczesnych lekcji religii, nieraz z trudem, odkrywane są przekonania młodych ludzi o Kościele. Według nich Kościół posiada ziemskiego właściciela, którym jest papież lub w kolektywnej formie duchowni. Benedykt XVI rezygnując z posługi następcy Piotra wskazał, że Kościół jest w rękach Boga, a papież nie jest jego właścicielem, który może nim dowolnie rozporządzać i zmieniać doktrynę lub moralność jak ustawienie mebli w mieszkaniu.           Tuż przed piątą rocznicą rezygnacji jest to wniosek w…